Μικροβίωση ματιών και αυτιών (μικρόβιωμα)- Κανονική χλωρίδα ματιών και αυτιών

Μικροβίωση ματιών και αυτιών (μικρόβιωμα)- Κανονική χλωρίδα ματιών και αυτιών

September 30, 2022 0 Von admin

Οι φυσιολογικές χλωρίδες είναι οι μικροοργανισμοί που ζουν στην επιφάνεια του σώματος ή στη βλεννογόνο μεμβράνη ενός υγιούς ατόμου χωρίς να προκαλούν καμία μόλυνση. Η φυσιολογική χλωρίδα περιλαμβάνει βακτήρια και μύκητες που αποικίζουν το δέρμα ή τη βλεννογόνο μεμβράνη για σύντομο χρονικό διάστημα ή καθ ‚όλη τη διάρκεια της ζωής χωρίς να βλάπτουν τον ξενιστή.

Φυσιολογική χλωρίδα των ματιών και των αυτιών
Φυσιολογική χλωρίδα των ματιών και των αυτιών

Το εξωτερικό στρώμα του ματιού (ή ο επιπεφυκότας) εκτίθεται άμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και ως εκ τούτου περιέχει διαφορετική βακτηριακή χλωρίδα. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς δράσης πλύσης των δακρύων και της ανασταλτικής δράσης της λυσοζύμης, οι φυσιολογικές χλωρίδες στα μάτια είναι πολύ αραιές. Ομοίως, το εξωτερικό αυτί και το ακουστικό κανάλι περιέχουν επίσης διαφορετικά είδη φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας. Τα εσωτερικά μέρη τόσο των αυτιών όσο και των ματιών είναι συνήθως απαλλαγμένα από οποιαδήποτε μικροβιακή χλωρίδα.

Κατάλογος της φυσιολογικής χλωρίδας του αυτιού

Θετικά κατά Gram βακτήρια Gram-αρνητικά βακτήρια Μύκητες
Staphylococcus spp.
Corynebacterium spp.
Microbacterium spp.
Bacillus spp.
Arthrobacter spp.
Λήθη Turicella
Micrococcus spp.
Αλλοιοκοκκική ωτίτιδα
Pseudomonas spp.
Moraxella spp.
Aspergillus spp.
Candida spp.
Penicillium spp.

Κατάλογος της Norma Flora of the Eye

Θετικά κατά Gram βακτήρια Gram-αρνητικά βακτήρια
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Corynebacterium spp.
Haemophilus spp.
Neisseria spp.
Moraxella spp.

Gram +ve και Gram -ve βακτήρια του ματιού και του αυτιού

Staphylococcus spp.

 • Gram-θετικό
 • Θετικός σε καταλάση
 • Θετική και αρνητική κοαγουλάση
 • Αερόβια
 • Βακτήρια κόκκοι
 • Οικογένεια – Staphylococcaceae
 • Γνωστό για την παραγωγή συστάδων που μοιάζουν με σταφύλια κάτω από μικροσκόπιο

Σταφυλόκοκκος είδη υπάρχουν συνήθως στον έξω ακουστικό πόρο ως χλωρίδα. S. epidermidis και S. auricularis είναι τα πιο κοινά είδη στον ακουστικό πόρο. S. aureus, S. capitis, S. caprae, S. haemolyticus, S. hominis, S. pasteuri, και S. warneri είναι άλλοι κοινοί σταφυλόκοκκοι στον ακουστικό πόρο.

S. aureus, S. albus, S. epidermidis, και μερικοί άλλοι σταφυλόκοκκοι αρνητικοί στην κοαγουλάση υπάρχουν στον επιπεφυκότα.

Streptococcus spp.

 • Gram-θετικό
 • Αναερόβια και προαιρετικά αναερόβια
 • Αρνητικό σε καταλάση
 • Βακτήρια κόκκοι τοποθετημένα στην αλυσίδα κάτω από ένα μικροσκόπιο
 • Οικογένεια – Streptococcaceae

Στον επιπεφυκότα υπάρχουν μη αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι.

Corynebacterium spp.

 • Gram-θετικό
 • σε σχήμα ράβδου (σχήμα κλαμπ),
 • Αερόβια βακτήρια
 • Οικογένεια – Γorynebacteriaceae
 • Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του υψηλού μεσοδιαμινοπιμελικού οξέος και της πολύ επαναλαμβανόμενης αραβινογαλακτάνης

C. amycolatum, C. auris, C. falsenii, C. mucifaciens, C. tuberculostearicumκαι άλλες Corynebacterium spp. βρίσκονται στον έξω ακουστικό πόρο του ανθρώπου.

Corynebacterium spp. βρίσκονται και στον επιπεφυκότα. Γ. ξερός είναι το κυρίαρχο Corynebacteria στον υγιή ανθρώπινο επιπεφυκότα.

Microbacterium spp.

 • Gram-θετικό
 • Σε σχήμα ράβδου
 • Μη παρακολούθηση
 • Οικογένεια – Microbacteriaceae

Μ. αρμονία subsp. Β και υποσπ. Γ και άλλα Microbacterium spp. βρίσκονται στον έξω ακουστικό πόρο.

Bacillus spp.

 • Gram-θετικό
 • Σε σχήμα ράβδου
 • Για τον Μότι
 • Υποχρεωτική αερόβια και κάποια προαιρετική αναερόβια
 • Σχηματισμός σπορίων
 • Οικογένεια – Bacillaceae

B. cereus, B. circulans, B. fusiformis, B. megaterium, B. simplex, B. pumilus, B. choshinensis είναι Bacillus spp. που κατοικεί στον έξω ακουστικό πόρο ως φυσιολογικό μικρόβιο.

Arthrobacter spp.

 • Gram-θετικό
 • Ράβδος καθώς και κόκκοι (pleomorphic)
 • Αυστηρά αερόβια
 • Οικογένεια – Micrococcaceae
 • Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυτταρικής διαίρεσης τύπου snapping

Μερικά είδη Αρθροβακτηρίδιο αναφέρονται ως φυσιολογικός κάτοικος του ακουστικού πόρου σε λίγα άτομα.

Λήθη Turicella

 • Gram-θετικό
 • Πλειόμορφο
 • Μη παρακολούθηση
 • Μη ζυμωτικό
 • Θετικός σε καταλάση
 • Οικογένεια – Corynebacteriaceae

Τ. λήθη είναι ένα κοινό συμπαθητικό Corynebacteria που βρίσκεται στον ακουστικό πόρο των ανθρώπων.

Micrococcus spp.

 • Gram-θετικό
 • Κυρίως μη κινητικά (λίγα είδη είναι κινητικά)
 • Αυστηρά αερόβια
 • Κόκκοι σε συστάδες
 • Οικογένεια – Micrococcaceae

Micrococcus spp. βρίσκονται στα μάτια ως παροδική χλωρίδα. Είναι ένα από τα κυρίαρχα Gram-θετικά βακτήρια στα ανθρώπινα μάτια.

Micrococcus spp. βρίσκονται επίσης στον ακουστικό πόρο. M. luteus είναι το κυρίαρχο είδος.

Pseudomonas spp.

 • Gram-αρνητικό
 • Σε σχήμα ράβδου
 • Αερόβια
 • Γαμπρωτεοβακτήρια
 • Οικογένεια – Pseudomonadaceae

P. aeruginosa και P. stutzeri αναφέρονται στον ακουστικό πόρο λίγων ατόμων.

Moraxella spp.

 • Gram-αρνητικό
 • Ράβδος ή κοκκοβάκιλλοι (το M. catarrhalis είναι διπλόκοκκοι)
 • Θετική οξειδάση και καταλάση
 • Αερόβια
 • Γαμπρωτεοβακτήρια
 • Οικογένεια – Moraxellaceae

Μ. catarrhalis, Μ. osloensis υποείδη βρίσκονται στους ακουστικούς πόρους. Moraxella spp. είναι επίσης φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπινου επιπεφυκότα.

Haemophilus spp.

 • Gram-αρνητικό
 • Κοκκοβάκιλλοι (πλεομορφικοί)
 • Αερόβια ή προαιρετικά αναερόβια
 • Γαμπρωτεοβακτήρια
 • Οικογένεια – Pasteurellaceae

Haemophilus spp. απαντώνται ως φυσιολογική χλωρίδα σε πολλά άτομα. Είναι τα κυρίαρχα Gram-αρνητικά βακτήρια στα ανθρώπινα μάτια.

Neisseria spp.

 • Gram-αρνητικό
 • Αερόβια ή προαιρετικά αναερόβια
 • Κόκκοι (και διπλόκοκκοι)
 • Βήταπρωτεοβακτήρια
 • Οικογένεια – Neisseriaceae

Ν. catarrhalis και Όχι στεγνό αναφέρονται ως φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπινου επιπεφυκότα.

Μυκητιασική μικροχλωρίδα των ματιών και των αυτιών

Aspergillus spp.

Ασπέργιλλος είναι ένα γένος νηματοειδών μυκήτων στη διαίρεση Ascomycota. A. flavus, A. fumigatus, A. niger, και άλλα είδη βρίσκονται στον έξω ακουστικό πόρο ορισμένων ανθρώπων.

Candida spp.

Candida είναι ένα γένος ζύμης της οικογένειας Saccharomycetaceae. C. parapsilosis και C. albicans είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα είδη.

Penicillium spp.

Penicillium είναι ένα γένος νηματοειδών μυκήτων στη διαίρεση Ascomycota. P. chrysogenum, P. glabrum, P. viridicatum, και άλλες Penicillium Τα είδη είναι επίσης φυσιολογική μικροχλωρίδα του ανθρώπινου ακουστικού πόρου.

βιβλιογραφικές αναφορές

 1. Subadh Chandra Parija. Εγχειρίδιο Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας. 2η έκδοση. Elsevier, τμήμα της Reed Elsevier India Private Limited. ISBN: 978-81-312-2810-4.
 2. Davis CP. Φυσιολογική χλωρίδα. Στο: Baron S, επιμελητής. Ιατρική Μικροβιολογία. 4η έκδοση. Galveston (TX): University of Texas Medical Branch στο Galveston. 1996. Κεφάλαιο 6. Διαθέσιμο από: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7617/
 3. Κανονική χλωρίδα: Εισαγωγή, τύποι, ευεργετικές και επιβλαβείς επιδράσεις (universe84a.com)
 4. Κανονική ανθρώπινη μικροχλωρίδα Ορισμός, τύποι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. (microbiologynote.com)
 5. Η Κανονική Βακτηριακή Χλωρίδα των Ανθρώπων (textbookofbacteriology.net)
 6. Ghanpur, AD, Nayak, DR, Chawla, K., Shashidhar, V., & Singh, R. (2017). Σύγκριση Μικροβιολογικής Χλωρίδας στον Εξωτερικό ακουστικό πόρο του φυσιολογικού αυτιού και ενός αυτιού με οξεία εξωτερική ωτίτιδα. Περιοδικό κλινικής και διαγνωστικής έρευνας: JCDR, 11(9), MC01–MC04. https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/24983.10556
 7. Dibb WL (1990). Η φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του έξω ακουστικού πόρου σε υγιή Νορβηγικά άτομα. NIPH annals, 13(1), 11–16.
 8. David W. Stroman; Peter S. Roland; Joseph Dohar; Wayne Burt (2001). Μικροβιολογία Φυσιολογικού Εξωτερικού Ακουστικού Καναλιού. , 111(11), 2054–2059. doi:10.1097/00005537-200111000-00035
 9. Σταπίτ, Πουρνίμα. (2014). Χλωρίδα Επιπεφυκότα Φυσιολογικού Ανθρώπινου Οφθαλμού. JSM Ophthalmology. 2. 1021.
 10. CASON, L., & WINKLER, CH, Jr (1954). Βακτηριολογία του ματιού. Ι. Φυσιολογική χλωρίδα. AMA archives of ophthalmology, 51(2), 196–198. https://doi.org/10.1001/archopht.1954.00920040198005
 11. Regis P. Kowalski, Melvin I. Roatt, Paul P. Thompson. Φυσιολογική Χλωρίδα του Ανθρώπινου Επιπεφυκότα και του Βλεφάρου. Φυσιολογική Χλωρίδα του Ανθρώπινου Επιπεφυκότα και του Βλεφάρου | Ento Key
 12. Turicella otitis – Microregistrar.com
 13. Stapit PR, Tuladhar NR, (2014) Επιπεφυκότα χλωρίδα του φυσιολογικού ανθρώπινου ματιού. JSM Ophthalmol 2(2): 1021.